Våra certifikat / dokument

SäkerhetsbesiktningBS Verkstäder är godkända att bedriva besiktningsverksamhet av spårfordon i arbetsläge. 

Läs mer

ECM UnderhållBS Verkstäder är certifierade för samtliga ECM-funktioner för godsvagnar, motorvagnar, lok och arbetsfordon.

Läs mer

Svetsning EN 15085 & ISO 3834EN 15085 är en standard för kvalitets och säkerhetskrav för svetsning på järnvägsfordon och tillhörande komponenter. ISO 3834 är ett kvalitetssystem för svetsade komponenter.

BS Verkstäder AB är certifierade enligt högsta nivån CL1.

Läs mer

KvalitetscertifieradeBS Verkstäder är kvalitetscertifierat enligt standarden ISO 9001. 

Läs mer

MiljöcertifieradeBS Verkstäder är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001. 

Läs mer

PolicyBS Verkstäders publika policy som för närvarande innehåller en presentation av vårt miljötänkande.

Läs mer

TrafiksäkerhetsinstruktionVår trafiksäkerhetsinstruktion för järnvägsföretag som trafikerar BSJG:s infrastruktur. Läs mer