Våra certifikat / dokument

SäkerhetsbesiktningBS Verkstäder är godkända att bedriva besiktningsverksamhet av spårfordon i arbetsläge. 

Läs mer

ECM UnderhållBS Verkstäder är certifierade som ECM-godkänd underhållsverkstad och underhållsutvecklare för visst underhåll av järnvägsfordon. 

Läs mer

Svetsning EN 15085EN 15085 är en standard för kvalitets och säkerhetskrav för svetsning på järnvägsfordon och tillhörande komponenter. 

Läs mer

KvalitetscertifieradeBS Verkstäder är kvalitetscertifierat enligt standarden ISO 9001. 

Läs mer

MiljöcertifieradeBS Verkstäder är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001. 

Läs mer

PolicyBS Verkstäders publika policy som för närvarande innehåller en presentation av vårt miljötänkande.

Läs mer

TrafiksäkerhetsinstruktionVår trafiksäkerhetsinstruktion för järnvägsföretag som trafikerar BSJG:s infrastruktur.

Läs mer