Du har rätt att larma

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Du kan larma här på webben, ringa, skriva brev eller besöka oss.  • Du kan vara anonym
  • Du riskerar inga repressalier
  • Snabbt och enkelt
  • Möjlighet att ladda upp dokument
  • All data krypterad

Vanliga frågor

Vad kan jag slå larm om?Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av. Det betyder att till exempel dina egna synpunkter på hur organisationen styrs eller din lön inte hör hemma här. Däremot kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring. Det kan även vara aktuellt att slå larm om olika missförhållanden som strider mot EU-regler, exempelvis dataskyddsförordningen.

Kan jag vara anonym?Ja, vi garanterar att du är 100% anonym genom hela processen om du vill. Utredaren som läser din anmälan kommer aldrig att kunna se vem du är och all kommunikation är krypterad.

Riskerar jag att bli av med jobbet?Nej, oavsett hur du väljer att larma är lagen tydlig med att du inte riskerar någon form av bestraffning. Det finns många olika exempel på vad som kan anses vara en bestraffning bland annat: uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning eller utfrysning. En arbetsgivare som på något sätt bestraffar en visselblåsare bryter mot lagen och riskerar att få betala skadestånd.

Vad händer när jag har skickat in min anmälan?Du kommer att få en unik kod som du kan använda för att logga in och följa din anmälan. Din anmälan skickas till en utredare som kommer att granska den. Du kommer att ha möjlighet att komplettera din anmälan eller svara på eventuella frågor som utredaren kan ha. Du blir meddelad när utredningen är avslutad och kan läsa om eventuella åtgärder när du loggar in med din kod.

Kan jag larma på andra sätt?Ja, du väljer själv hur du vill slå larm. Du kan också vända dig till en myndighets visselblåsarkanal. Sådana kanaler finns hos ett stort antal myndigheter, bland annat Arbetsmiljöverket, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Skatteverket, Integritetsskyddsmyndigheten och många fler som har ansvar för olika områden i samhället.

Vem kommer att läsa min anmälan?En grupp av utsedda utredare kommer att ta emot din anmälan. De kommer att arbeta oberoende för att utreda din anmälan och ta nödvändiga åtgärder. Ingen annan i organisationen kommer alltså att kunna läsa ditt ärende och utredarna har tystnadsplikt.