Vi får alla spårgående fordon och maskiner att rulla längre

Etablerades 1978BS Verkstäder grundades 1978 av Lars-Göran Schiller och Rolf Beijbom. Verksamheten med uthyrning av skyliftar kompletterades snart med verkstadstjänster inriktade på järnvägsfordon. Från början på 1990-talet har huvudinriktningen legat på livstidsförlängning av järnvägsfordon.

 

Idag är vi etablerade i följande organisationer:

Specialister på livstidsförlängning och underhåll av järnvägsfordon  • Livstidsförlängning
  • Krockskadereparation
  • Service och underhåll
  • ETCS-Installation
  • Säkerhetsbesiktning
  • Svets enligt EN 15085
  • Hydraulik

Vi arbetar med alla typer av järnvägsfordon:
Gula maskiner, godsvagnar, el och diesellok, motorvagnar (el, diesel), museifordon.

Ett snabbväxande gasellföretagOlika slags specialistkompetenser har successivt utvecklats inom företaget. Ambitionen är att alltid kunna erbjuda en helhetslösning och att växa i takt med marknadens behov. Det rymliga lokstallet i Falköping förvärvades 2001. Idag har företaget 7 delägare. År 2010, 2011 och 2016 utsågs BS Verkstäder till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Utnämningen går till företag som växer snabbt med god ekonomisk stabilitet.

Verksamhetsanpassade lokalerProduktionsanläggningen i Falköping består bland annat av ett rundstall med 24 platser, en huvudverkstad med två 120 meter långa spår, ett 600 meter långt provspår på bangården, samt en tvätt- och målningshall. Här finns även lyftbockar, traverser och generöst med uppställningsplatser för järnvägsfordon.

Depåbyggnad för uthyrningInom verkstadsområdet färdigställde BS Verkstäder 2013 en depåbyggnad för långtidsuthyrning åt branschföretag som behöver plats för tågunderhåll i Västsverige. Sedan 2020 ägs depåanläggningen av fastighetsbolaget Intea AB.