BS NewsEn ny utgåva av vårt informationsblad BS NEWS är nu ute.

Här kan du bland annat läsa om vår nya VD Britt-Inger Garsäter med mera.

Klicka om du vill läsa pdf.