Gasellföretag för tredje gången!I november 2016 utsågs BS Verkstäder för tredje gången till Gasell-företag. Bakom utmärkelsen står affärstidningen Dagens industri som varje år uppmärksammar de snabbast växande företagen i landet. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

Snabb och lönsam tillväxt

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla nedanstående tuffa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för utnämningen.

En Gasell har

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr
  • minst tio anställda
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • i allt väsentligt vuxit organiskt och inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser