Våra certifikat

PolicyBS Verkstäders publika policy som för närvarande innehåller en presentation av vårt miljötänkande.

TrafiksäkerhetsinstruktionVår trafiksäkerhetsinstruktion för järnvägsföretag som trafikerar BSJG:s infrastruktur.

ECM UnderhållBS Verkstäder är certifierade som ECM-godkänd underhållsverkstad och underhållsutvecklare för visst underhåll av järnvägsfordon.

Svetsning EN 15085EN 15085 är en standard för kvalitets och säkerhetskrav för svetsning på järnvägsfordon och tillhörande komponenter.

KvalitetscertifieradeBS Verkstäder är kvalitetscertifierat enligt standarden ISO 9001.

 

MiljöcertifieradeBS Verkstäder är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001.