Våra certifikat / dokument

Säkerhetsbesiktning



BS Verkstäder är godkända att bedriva besiktningsverksamhet av spårfordon i arbetsläge. 

Läs mer

ECM Underhåll



BS Verkstäder är certifierade som ECM-godkänd underhållsverkstad och underhållsutvecklare för visst underhåll av järnvägsfordon. 

Läs mer

Svetsning EN 15085



EN 15085 är en standard för kvalitets och säkerhetskrav för svetsning på järnvägsfordon och tillhörande komponenter. 

Läs mer

Kvalitetscertifierade



BS Verkstäder är kvalitetscertifierat enligt standarden ISO 9001. 

Läs mer

Miljöcertifierade



BS Verkstäder är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001. 

Läs mer

Policy



BS Verkstäders publika policy som för närvarande innehåller en presentation av vårt miljötänkande.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion



Vår trafiksäkerhetsinstruktion för järnvägsföretag som trafikerar BSJG:s infrastruktur.

Läs mer